Rituelen & symbolen

Bij een afscheid kunnen rituelen en symbolen helpend én helend zijn. Ze bieden nabestaanden een houvast om hun emoties te uiten en met elkaar te delen.

Een ritueel is een handeling die met zorg en aandacht wordt uitgevoerd en hierdoor een speciale betekenis krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het aansteken van een kaarsje om een overledene te gedenken. Een ritueel kan uitdrukking geven aan gevoelens die anders niet zo makkelijk geuit worden. Het verbindt mensen met elkaar. 

Een symbool is een betekenisdrager. Denk bijvoorbeeld aan het hart als symbool voor de liefde. In een afscheidsceremonie kan gewerkt worden met een symbool dat typerend is voor de overleden dierbare. Een samen gekozen symbool waarin de dierbare gekend wordt.

© Annelies Brinkhuis 2022