Een levensverhaal gaat niet om feiten, niet om namen en jaartallen. Het gaat over zin en betekenis. Over hoop en verlangen, berusting en verdriet, geloof en vertrouwen. Over leven en liefde. Een mens ís zijn levensverhaal.

Een levensverhaal is de deur naar de ziel van de ander. Een kostbare schat aan ervaring en wijsheid. Een mens die er mag zijn, een verhaal dat verteld mag worden.

Ouderen hebben in hun leven veel ervaring en inzicht opgedaan. Levenswijsheid die voor het oprapen ligt, maar niet altijd gezien wordt. Door ouderen hun levensverhaal te laten vertellen, kunnen zij in verbinding blijven met de wereld en de mensen om hen heen. Zodat ze zich ook het laatste stukje van hun leven gehoord en gezien weten.
Het levensverhaal als medicijn tegen eenzaamheid en vergeten. Voor hen die het leven geleefd hebben. Maar ook: het levensverhaal als bron van inspiratie, ervaring en wijsheid om door te geven.

Op mijn eigen wijze wil ik hieraan een bijdrage leveren. Door in gesprek te gaan met ouderen, hun leven op te tekenen en hun verhaal te delen. Omdat ik geloof dat dit zin heeft en betekenis geeft. Aan het leven in het algemeen en aan de mens in het bijzonder.