Ritueelbegeleiding bij afscheid

Samen met de naasten geef ik vorm en inhoud aan de afscheidsceremonie. Een moment van stilstaan in deze periode van afscheid nemen. Ruimte maken voor een terugblik op het gedeelde leven. En de eerste stap naar een leven dat nooit meer hetzelfde zal zijn.

In een persoonlijk gesprek luister ik naar de wensen en zoek mee naar woorden, beelden en muziek die recht doen aan het geleefde leven. Naar rituelen en symbolen die een waardevolle toevoeging kunnen zijn. En naar een manier om jong en oud op hun eigen wijze bij het afscheid te betrekken. Zo ontstaat de invulling van het afscheid, waarin de verbinding voelbaar en zichtbaar mag zijn. 

Alle teksten laat ik vooraf lezen, zodat we weten dat tijdens het afscheid de juiste woorden gesproken worden. Zelf spreken tijdens het afscheid of dit liever aan mij overlaten: alles mag, niets moet.


Ritueelbegeleiding vóór het afscheid

Wanneer het einde van het leven nabij is, kan het rust geven te weten dat het afscheid goed geregeld is. Maar ook in een andere fase van het leven kan er behoefte zijn om stil te staan bij het moment van afscheid nemen en hierover in gesprek te gaan. Neem  hiervoor gerust contact met mij op.